စဉ် မြေပုံကူးအမျိုးအစား/ကြာချိန် မြေပုံကူးဝန်ဆောင်ခများနှင့် ကြာမြင့်ချိန်
     ၁။

 

   

အမည်ပေါက်နှင့်  ၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

**အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် 

**စွန်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် 

**မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် 

**လှူဒါန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

**မြေကွက်လဲလှယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

ကြာမြင့်ချိန်  (၇)ရက်

        အုပ်စု(၁)မြို့နယ်များ

ဂရန်မိတ္တူ

ဂရန်သက်တမ်းတိုး

ဂရန်ခွဲ

ဂရန်သစ်(ပါမစ်/လိုင်စင်)

ဂရန်သစ်(စကွာတာမြေ)

        ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) လှိုင်သာယာ ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        စတုရန်းပေ     ယခုနှုန်း
     (ကျပ်)
ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) ရွှေပြည်သာ        75,000        100,000  ၁/စတုရန်းပေ 400       20,000    50,000     ၁/စတုရန်းပေ  ၁၀၀   ၁/စတုရန်းပေ  ၄၀၀
        ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ဒလ

ယာယီလိုင်စင်မြေ

        အမည်ပြောင်း

မြေတိုင်းခြင်း

မြေပုံကူး

မြေပုံကူးခြင်းများအတွက်(၁) ဧကအထက် ကျော်လွန်သည့် ထပ်တိုး           စ/ပေ အား (၅) ကျပ်နှုန်းဖြင့်၎င်း
မြေတိုင်းလျှောက်ထားခြင်းများ အတွက် (၁)ဧက ထက်ကျော်လွန်သည့် ထပ်တိုး  စ/ပေ အား (၁၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်
        ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) ဆိပ်ကြီးခနောင်တို   စတုရန်းပေ     ယခုနှုန်း
     (ကျပ်)
    ယခင်
      နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
    စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
      စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
                

 

  
 

 

  
    ၁/စတုရန်းပေ
        ၁၅၀       30,000      50,000  ၁/စတုရန်းပေ 20 ၁/စတုရန်းပေ 20

 

 

 

 

   

မြေကွက်ခွဲ(တိုင်းခွဲ)

ဂရန်သစ်(စက်မှုဇုန်း)

ဂရန်သစ်(ပါမစ်ပျောက်)

မြေကွက်ခွဲအတည်ပြု

           
စတုရန်းပေ
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
         စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
           
      ၁/စတုရန်းပေ
           ၁၀ ၁/စတုရန်းပေ      300 ၁/စတုရန်းပေ 200 ၁/စတုရန်းပေ 10
၂။

 

အမည်ပေါက်နှင့် ၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

*အမှားပြင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

**ဘဏ်ငွေချေးရန်**မြေကွက်အငှား စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

**မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန်

**ဌာနဆိုင်ရာတင်ပြရန်     

ကြာမြင့်ချိန် (၇)ရက် 

       


အုပ်စု(၂)မြို့နယ်များ
ဂရန်မိတ္တူ         ဂရန်သက်တမ်းတိုး              ဂရန်ခွဲ     ဂရန်သစ်(ပါမစ်/လိုင်စင်)      ဂရန်သစ်(စကွာတာမြေ)
           
        တောင်ဥက္ကလာပ ကြည့်မြင်တိုင် ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        မြောက်ဥက္ကလာပ ဒေါပုံ      135,000        200,000  ၁/စတုရန်းပေ 600       40,000   100,000  ၁/စတုရန်းပေ 150 ၁ /စတုရန်းပေ 600
        သင်္ဃန်းကျွန်း အင်းစိန် ယာယီလိုင်စင်မြေ အမည်ပြောင်း မြေတိုင်းခြင်း မြေပုံကူး

မြေပုံကူးခြင်းများအတွက်(၁) ဧက   အထက်ကျော် လွန်သည့် ထပ်တိုး          စ/ပေ အား (၅)ကျပ်နှုန်းဖြင့်၎င်းမြေတိုင်းလျှောက်ထားခြင်း များ အတွက် (၁)ဧကထက်ကျော်လွန်သည့် ထပ်တိုး စ/ပေ အား(၁၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်

        အလုံ သီလဝါစက်မှုဇုန် စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        သာကေတ  
၁/စတုရန်းပေ
      200       40,000      70,000    ၁/စတုရန်းပေ 20    ၁/စတုရန်းပေ 20
    ၃။      

အမည်ပေါက်မဟုတ်ဘဲ  မှတ်ပုံတင်စာချုပ် အဆက်စပ်ဖြင့် ရရှိသူ/တရားရုံးဒီဂရီများဖြင့် ရရှိသူနှင့် ၎င်းတို့ ၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

**အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
**စွန်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
**မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
**လှူဒါန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
**မြေကွက်လဲလှယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်

 

ကြာမြင့်ချိန် (၁၉)ရက်

           

  မြေကွက်ခွဲ(တိုင်းခွဲ)

ဂရန်သစ်(စက်မှုဇုန်) ဂရန်သစ်(ပါမစ်ပျောက်) မြေကွက်ခွဲအတည်ပြု
               

    စတုရန်းပေ

ယခုနှုန်း(ကျပ်) စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း(ကျပ်) စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
           

    ၁/စတုရန်းပေ

10 ၁/စတုရန်းပေ 300 ၁/စတုရန်းပေ 300 ၁/စတုရန်းပေ 10
           

အုပ်စု(၃)မြို့နယ်များ

ဂရန်မိတ္တူ

     ဂရန်သက်တမ်းတိုး

ဂရန်ခွဲ

   ဂရန်သစ်(ပါမစ်/လိုင်စင်)

    ဂရန်သစ်(စကွာတာမြေ)

         လမ်းမတော်   မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
        လသာ   ပုဇွန်တောင်     ယခင်
     နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
  စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        ပန်းပဲတန်း ဗိုလ်တထောင်      225,000        300,000  ၁/စတုရန်းပေ 800       60,000   150,000  ၁/စတုရန်းပေ 200 ၁ /စတုရန်းပေ 800
   ၄။
     

 

အမည်ပေါက်နှင့်  ၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

**အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန်

'**အကြီးစားပြ

**ခြံစည်ရိုးကာရန်င်ဆင်ရန်'

'**အဝီစီတွင်းတူးရန်'**မှတ်တမ်းထားရန်

 

ကြာမြင့်ချိန်  (၇)ရက်

        ကျောက်တံတား လှိုင်

ယာယီလိုင်စင်မြေြေ

အမည်ပြောင်း

မြေတိုင်းခြင်း

မြေပုံကူး

မြေပုံကူးခြင်းများအတွက်
(၁) ဧကအထက်ကျော်လွန်သည့် ထပ်တိုး စ/ပေ အား (၅)ကျပ်နှုန်းဖြင့်၎င်းမြေတိုင်းလျှောက်ထားခြင်း များအတွက် (၁) ဧက ထက်
ကျော်လွန် သည့် ထပ်တိုး စ/ပေ အား(၁၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်

        ဆိပ်ကမ်း မရမ်းကုန်း စတုရန်းပေ    ယခုနှုန်း
  (ကျပ်)
ယခင်
နှုန်း
ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
        ဒဂုံ ရန်ကင်း ၁/စတုရန်းပေ 250       50,000    100,000  ၁/စတုရန်းပေ 20 ၁/စတုရန်းပေ 20
        ဗဟန်း ကမာရွတ်    မြေကွက်ခွဲ(တိုင်းခွဲ) ဂရန်သစ်(စက်မှုဇုန်) ဂရန်သစ်(ပါမစ်ပျောက်) မြေကွက်ခွဲအတည်ပြု
        တာမွေ   စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
စတုရန်းပေ ယခုနှုန်း
(ကျပ်)
           
    ၁/စတုရန်းပေ
  ၁၀ ၁/စတုရန်းပေ 300 ၁/စတုရန်းပေ 400 ၁/စတုရန်ပေ 10
                 

မှတ်ချက်။ ဌာနဆိုင်ရာလျှောက်ထားမှုများအား နှုန်းထားတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုဘဲ လက်ရှိကောက်ခံနေသည့် ယခင်ခွင့်ပြုနှုန်းထားများအတိုင်းသာ ဆက်လက်ကောက်ခံပါမည်။

အထက်ပါဝန်ဆောင်ခများအပြင် ကျန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်နှုန်းထားများအတိုင်း ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 
   

Top