အမည်ပေါက် မှန်/မမှန် စိစစ်ပေးရေး လျှောက်ထားခြင်း

22/07/2024

လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်

အမည် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/
( )
လိပ်စာကိုပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်!
အီးမေးလ်အသုံးပြုပါက အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
ချိန်းဆိုမှုအတွက် SMS ၀န်ဆောင်မှုရယူမည်။
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက Font ပုံစံရွေးချယ်ရန်!
ပူးတွဲလျှောက်ထားသူများ (လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထက်ပိုက ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!)

မြေကွက်အချက်အလက်

မြို့နယ်ကိုဦးစွာရွေးပေးရန်!
အမည်ပေါက် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
မိမိမြေကွက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားပါ မြေကွက်အမှတ်ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရန်!
မြေကွက်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
မြေအမျိုးအစားရွေးရန်!


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf ဖိုင်များသာတင်ရန်
( Maximum size: 10MB, Maximum limit: 100 Files )
Browse
 

(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်။

အထက်ပါ အမည်ပေါက် မှန်/ မမှန် စိစစ်ခြင်း လျှောက်လွှာ ဖြည့်စွက်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်းကြောင်း အတည်ပြုရန် ပုံပါစာလုံးများကို တူညီစွာဖြည့်ပေးပါ!

Unicode font ကို အသုံးပြုထား၍ Myanmar3 လက်ကွက် ဖြင့်ရိုက်နိုင်သည်။

Top