မြေတိုင်း လျှောက်ထားခြင်း

22/07/2024

လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်

အမည် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/
( )
လိပ်စာကိုပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်!
အီးမေးလ်အသုံးပြုပါက အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
ချိန်းဆိုမှုအတွက် SMS ၀န်ဆောင်မှုရယူမည်။
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက Font ပုံစံရွေးချယ်ရန်!
ပူးတွဲလျှောက်ထားသူများ (လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထက်ပိုက ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!)
အမည်ပေါက်ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်း
အဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားခြင်း (အဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားလျှင် ဖြည့်စွက်ရန်!)
ပါဝါရသူမှလျှောက်ထားခြင်း ( ပါဝါရသူမှလျှောက်ထားလျှင် ဖြည့်စွက်ရန်!)

မြေကွက်အချက်အလက်

မြို့နယ်ကိုဦးစွာရွေးပေးရန်!
အမည်ပေါက် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
x  
မိမိမြေကွက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားပါ မြေကွက်အမှတ်ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရန်!
မြေကွက်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
မြေအမျိုးအစားရွေးရန်!လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf ဖိုင်များသာတင်ရန်
( Maximum size: 10MB, Maximum limit: 100 Files )
Browse
 

(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်။

မြေတိုင်း လျှောက်လွှာ ဖြည့်စွက်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်းကြောင်း အတည်ပြုရန် ပုံပါစာလုံးများကို တူညီစွာဖြည့်ပေးပါ!

Unicode font ကို အသုံးပြုထား၍ Myanmar3 လက်ကွက် ဖြင့်ရိုက်နိုင်သည်။

Top