မြေပုံကူး လျှောက်ထားခြင်း

22/07/2024
အဆောက်အအုံ အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်ထားရန်
မှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိရန်
ဘဏ်ငွေချေးခွင့် လျှောက်ထားရန်
အဝီစိတွင်းတူးခွင့် လျှောက်ထားရန်
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
ကျူးလွန်ခြင်းပြမြေပုံ လျှောက်ထားရန်
အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာမှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
စွန့်လွှတ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးမှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
လှူဒါန်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
မြေကွက်လဲလှယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
အမှားပြင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
ဌာနဆိုင်ရာတင်ပြရန်
မြေအငှားစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
မြေကွက်ပေါင်းစည်းရန်
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံပိုင်မြေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန်
မြေပုံကူးသည့်အကြောင်းအရင်းရွေးပေးရန်!
ပုံ စောင်

လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်

အမည် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/
( )
လိပ်စာကိုပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရန်!
အီးမေးလ်အသုံးပြုပါက အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
ချိန်းဆိုမှုအတွက် SMS ၀န်ဆောင်မှုရယူမည်။
SMS ၀န်ဆောင်မှုယူပါက Font ပုံစံရွေးချယ်ရန်!
ပူးတွဲလျှောက်ထားသူများ (လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထက်ပိုက ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!)
အမည်ပေါက်ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်း
အဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားခြင်း (အဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်သူမှလျှောက်ထားလျှင် ဖြည့်စွက်ရန်!)
ပါဝါရသူမှလျှောက်ထားခြင်း ( ပါဝါရသူမှလျှောက်ထားလျှင် ဖြည့်စွက်ရန်!)

မြေကွက်အချက်အလက်

မြို့နယ်ကိုဦးစွာရွေးပေးရန်!
အမည်ပေါက် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
x  
မိမိမြေကွက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားပါ မြေကွက်အမှတ်ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရန်!
မြေကွက်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်!
မြေအမျိုးအစားရွေးရန်!လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf ဖိုင်များသာတင်ရန်
( Maximum size: 10MB, Maximum limit: 100 Files )
Browse
 

(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်။

အထက်ပါ မြေပုံကူး လျှောက်လွှာ ဖြည့်စွက်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ဖြည့်သွင်းကြောင်း အတည်ပြုရန် ပုံပါစာလုံးများကို တူညီစွာဖြည့်ပေးပါ!

Unicode font ကို အသုံးပြုထား၍ Myanmar3 လက်ကွက် ဖြင့်ရိုက်နိုင်သည်။

Top